Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge

Die Suche kann mit auf das Aussprachewörterbuch eingeschränkt werden. Hilfe zur Suche
Konsonanten
bilabiallabiodentaldentalalveolarpostalveolarretroflexpalatalvelaruvularpharyngealglottal
Plosiv            
Nasal                            
Vibrant            
Tap oder Flap            
Frikativ                      
Lateralfrikativ  
Approximant                    
Lateralappro-
ximant
               
Vokale
vornzentralhinten
hoch, gespannt      
hoch, ungespannt  
mittelhoch, gespannt      
mittelhoch, ungespannt         
flach    
Diakritika und Suprasegmentalia
Haupt-/Nebenakzent  
lang
Silbengrenze  
verbunden  
stimmlos  
silbisch/nichtsilbisch    
nasaliert
Weitere Symbole
[ʁ] reduziert
[x] reduziert
[ɐ] reduziert
stimmhaft labial-velarer Approximant

index:S

S

Durchsuchen: alle Einträgealle Sprachen
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

#StichwortHerkunftAussprache (IPA)SilbenzahlAkzentmusterAussprache (SAMPA)
101Šalamountschechisch[ʃˈalamɔʊ̯n]3423S"a.la.mOU^n
102Šafárikslowakisch[ʃˈafaːʁɪk]3422S"a.fa:.RIk
103Šafaříktschechisch[ʃˈafaʶʒiːk]3423S"a.faR^.Zi:k
104Šabatatschechisch[ʃˈabataː]3423S"a.ba.ta:
105Šabacserbisch/kroatisch[ʃˈaːbats]242S"a:.bats
106Şükrütürkisch[ʃˈʏkʁ̥yː]242S"Yk.R0y:
107Şäkiaserbaidschanisch[ʃɛkˈiː]224SE.k"i:
108Ştefanrumänisch[ʃtefˈaːn]224Ste.f"a:n
109Şirvanaserbaidschanisch[ʃɪʶvˈaːn]224SIR^.v"a:n
110Şinasitürkisch[ʃinˈaːsiː]3242Si.n"a:.si:
111Şeyhitürkisch[ʃɛɪ̯hˈiː]224SEI^.h"i:
112Şekiaserbaidschanisch[ʃɛkˈiː]224SE.k"i:
113Şamaxıaserbaidschanisch[ʃamaxˈɪː]3224Sa.ma.x"I:
114Şahrisabzusbekisch[ʃɛx͡ʁ̥ɪsˈɛps]3224SEx_.R0I.s"Eps
115Świętochłowicepolnisch[çv̥ɪ̯ɛntɔxu̯ɔvˈiː.tsə]522241Cv0I^En.tO.xu^O.v"i:.ts@
116Świętochowskipolnisch[çv̥ɪ̯ɛntɔxˈɔfskiː]42242Cv0I^En.tO.x"Ofs.ki:
117Świeradów Zdrójpolnisch[çv̥ɪ̯ɛʁˌaːdʊf z̥dʁˈʊɪ̯]42324Cv0I^E.R%a:.dUf.z0dR"UI^
118Świeciepolnisch[çv̥ɪ̯ˈɛtçə]241Cv0I^"Et.C@
119Świdrypolnisch[çv̥ˈɪtʁ̥ɪː]242Cv0"It.R0I:
120Świdnicapolnisch[çv̥ɪdnˈiː.tsaː]3242Cv0I.dn"i:.tsa:
121Śnieżkapolnisch[çnɪ̯ˈɛʃkaː]242CnI^"ES.ka:
122Śmigłypolnisch[çmˈiːɡu̯ɪː]242Cm"i:.gu^I:
123Śmieszkowopolnisch[çmɪ̯ɛʃkˈoːvɔː]3242CmI^ES.k"o:.vO:
124Śląskpolnisch[çlɔnsk]14ClOnsk
125Ślewińskipolnisch[çlɛvˈɪnskiː]3242ClE.v"Ins.ki:
126süßsauer[zyːs͡z̥ˈaɔ̯ɐ], [zˈyːs͡z̥aɔ̯ɐ]3241, 421zy:s_.z0"aO^.6, z"y:s_.z0aO^.6
127süßlich[zˈyːslɪç]242z"y:s.lIC
128süßen[zˈyːsn̩]241z"y:.sn=
129süß[zyːs]14zy:s
130süperbfranzösisch[zypˈɛʶp]224zy.p"ER^p
131sündigen[zˈʏndɪɡən]3421z"Yn.dI.g@n
132sündig[zˈʏndɪç]242z"Yn.dIC
133sündhaft[zˈʏnthaft]242z"Ynt.haft
134sündenlos[zˈʏndn̩loːs]3413z"Yn.dn=.lo:s
135sülzen[zˈʏltsn̩]241z"Yl.tsn=
136sühnen[zˈyːnən]241z"y:.n@n
137süffisant[zʏfizˈant]3224zY.fi.z"ant
138süffig[zˈʏfɪç]242z"Y.fIC
139südöstlich[zyːtˈˀœstlɪç]3242zy:t."?9st.lIC
140südwärts[zˈyːtv̥ɛʶts]242z"y:t.v0ER^ts
141südwestlich[zyːtv̥ˈɛstlɪç]3242zy:t.v0"Est.lIC
142südslawisch[zˈyːtslaːvɪʃ]3422z"y:ts.la:.vIS
143südländisch[zˈyːtlɛndɪʃ]3422z"y:t.lEn.dIS
144südlich[zˈyːtlɪç]242z"y:t.lIC
145süddeutsch[zˈyːt͡d̥ɔœ̯tʃ]242z"y:t_.d0O9^tS
146südasiatisch[zyːtˀazi̯ˈaːtɪʃ]42242zy:t.?a.zi^"a:.tIS
147südamerikanisch[zˌyːtˀameʁikˈaːnɪʃ]6322242z%y:t.?a.me.Ri.k"a:.nIS
148südafrikanisch[zyːtˀafʁ̥ikˈaːnɪʃ]522242zy:t.?a.fR0i.k"a:.nIS
149süchtig[zˈʏçtɪç]242z"YC.tIC
150sötte[zˈœtə]241z"9.t@
151sönne[zˈœnə]241z"9.n@
152sömmerig[zˈœməʁɪç]3412z"9.m@.RIC
153söhren[zˈøːʁən]241z"2:.R@n
154söhlig[zˈøːlɪç]242z"2:.lIC
155söge[zˈøːɡə]241z"2:.g@
156söffe[zˈœfə]241z"9.f@
157säße[zˈɛːsə]241z"E:.s@
158säuseln[zˈɔœ̯zl̩n]241z"O9^.zl=n
159säurig[zˈɔœ̯ʁɪç]242z"O9^.RIC
160säurebeständig[zˈɔœ̯ʁəbəʃtɛndɪç]541122z"O9^.R@.b@.StEn.dIC
161säumig[zˈɔœ̯mɪç]242z"O9^.mIC
162säumen[zˈɔœ̯mən]241z"O9^.m@n
163säuisch[zˈɔœ̯ɪʃ]242z"O9^.IS
164säugen[zˈɔœ̯ɡŋ̍]241z"O9^.gN=
165säuft[zɔœ̯ft]14zO9^ft
166säuern[zˈɔœ̯ɐn]241z"O9^.6n
167säuerlich[zˈɔœ̯ɐlɪç]3412z"O9^.6.lIC
168säubern[zˈɔœ̯bɐn]241z"O9^.b6n
169säuberlich[zˈɔœ̯bɐlɪç]3412z"O9^.b6.lIC
170sättigen[zˈɛtɪɡən]3421z"E.tI.g@n
171säsieren[zɛzˈiːʁən]3241zE.z"i:.R@n
172sänne[zˈɛnə]241z"E.n@
173sänke[zˈɛŋkə]241z"EN.k@
174sänge[zˈɛŋə]241z"E.N@
175sänftiglich[zˈɛnftɪklɪç]3422z"Enf.tIk.lIC
176sämtlich[zˈɛmtlɪç]242z"Emt.lIC
177sämig[zˈɛːmɪç]242z"E:.mIC
178säkularisieren[zˌɛkulaʁizˈiːʁən]6322241z%E.ku.la.Ri.z"i:.R@n
179säkular[zɛkulˈaːʶ]3224zE.ku.l"a:R^
180sähen[zˈɛːən]241z"E:.@n
181sägen[zˈɛːɡŋ̍]241z"E:.gN=
182säen[zˈɛːən]241z"E:.@n
183sächsisch[zˈɛksɪʃ]242z"Ek.sIS
184sächseln[zˈɛksl̩n]241z"Ek.sl=n
185sächlich[zˈɛçlɪç]242z"EC.lIC
186säble[zˈɛːblə]241z"E:.bl@
187säbeln[zˈɛːbl̩n]241z"E:.bl=n
188szintillieren[stsɪntɪlˈiːʁən]42241stsIn.tI.l"i:.R@n
189szientistisch[stsi̯ɛntˈɪstɪʃ]3242stsi^En.t"Is.tIS
190szientifisch[stsi̯ɛntˈiːfɪʃ]3242stsi^En.t"i:.fIS
191szenisch[stsˈeːnɪʃ]242sts"e:.nIS
192systolisch[zʏstˈoːlɪʃ]3242zYs.t"o:.lIS
193systemlos[zʏstˈeːmloːs]3242zYs.t"e:m.lo:s
194systemimmanent[zʏstˈeːmˀɪmanˌɛnt]524223zYs.t"e:m.?I.ma.n%Ent
195systemfeindlich[zʏstˈeːmfaɛ̯ntlɪç]42422zYs.t"e:m.faE^nt.lIC
196systematisieren[zˌʏstematizˈiːʁən]6322241z%Ys.te.ma.ti.z"i:.R@n
197systaltisch[zʏstˈaltɪʃ]3242zYs.t"al.tIS
198syrologisch[zyʁolˈoːɡɪʃ]42242zy.Ro.l"o:.gIS
199syrjänisch[zʏʶʝˈɛːnɪʃ]3242zYR^.j"E:.nIS
200syrisch[zˈyːʁɪʃ]242z"y:.RIS
CSV-Export
index/S.txt · Zuletzt geändert: 2022/05/30 21:29 von admin

Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Wikis unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International